”Ursäkta-va sa du?- om hörsel, hörselnedsättning och hjälpmedel.” Talare: Claes Möller prof. Em. överläkare

torsdag 11 april 2024 12:00-13:00, Margareta Festvåning, Drottningg 19, 70210 Örebro, Sverige
Talare:

Claes Möller prof. Em. överläkare 


Organisatörer:
  • Olle Holmquist